bart!

doorheen de jaren :

1992 : de Anderen

2015 : afscheid van Geert

2020 : corona-files

groeten uit Petatland
YouTube
terug